Oferta szkoły 2020/2021

Społecznej Szkoła Podstawowa została założona w 1990 roku, kiedy to grupa rodziców i nauczycieli wykorzystała sprzyjającą sytuację polityczną w Polsce umożliwiającą zakładanie szkół niepublicznych. Powstanie naszej placówki jest więc ściśle związane z pragnieniem wolności i możliwości decydowania przez rodziców o jakości i treściach kształcenia i wychowania dzieci. Te pragnienia założycieli znalazły swój wyraz w trzech fundamentalnych ideach określających misję szkoły, którymi są hasła: rodzinnie, bezpiecznie, twórczo. W myśl tych założeń ustalono, że szkoła będzie się różniła od innych indywidualnym podejściem do uczniów, stymulowaniem ich do osiągania coraz lepszych wyników w nauce i zachowaniu, starannym kształtowaniem charakterów młodych ludzi i zapewnieniu im jak największego bezpieczeństwa. Patronem szkoły jest Armia Krajowa, której ideały wykorzystujemy w programach wychowawczych.

 

Intelekt, rozwój emocjonalny, ciekawość świata, bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera

 

Zapewniamy wysoki poziom nauczania

 • zwiększona ilość godzin języka angielskiego (nauczanie od klasy 0), nauczanie metodą „Early Stage”

 www.earlystage.pl

 

 • język niemiecki od czwartej klasy
 • zwiększona ilość godzin matematyki i języka polskiego
 • programy innowacyjne
 • koła przedmiotowe
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • indywidualne przygotowanie do licznych konkursów rozszerzających programy nauczania
 • świetnie przygotowana, kreatywna kadra nauczycielska

 

Szkoła znajduje się wśród 4 % szkół z najwyższymi wynikami egzaminów w kraju.

 

Rozwijamy pasje i zainteresowania naszych uczniów

 • proponujemy uczniom wiele form zajęć pozaszkolnych, takich jak: legorobotyka, programowanie, lekcje języka rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, szachy, tenis, taniec towarzyski, wychowanie przez cyrk, język migowy, nauka gry na fleciku polskim, kurs twórczego programowania dla najmłodszych „Coding for kids” czy kurs biznesowy dla najstarszych uczniów (te dwie ostatnie formy prowadzone przez rodziców naszych uczniów)
 • organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi: pisarzami, podróżnikami, kolekcjonerami, przedstawicielami różnych zawodów
 • zwiedzamy zakłady pracy rodziców
 • organizujemy ciekawe wycieczki, zielone szkoły, obozy sportowe

 

Dbamy o wychowanie

 • podejmujemy z uczniami wiele akcji charytatywnych
 • wcielamy w życie tradycyjne wartości
 • organizujemy spotkania z kombatantami Armii Krajowej, przybliżamy uczniom ideały patrona szkoły
 • propagujemy zasady savoir-vivre’u
 • rozwiązujemy indywidualnie trudności wychowawcze
 • dbamy o dobre relacje w klasie i szkole

 

Zapewniamy opiekę i bezpieczeństwo

 • nauka odbywa się w mało licznych klasach (do 18 osób)
 • w szkole funkcjonuje monitoring i domofon
 • zapewniamy opiekę w świetlicy od 6:30 do 16.00
 • organizujemy dla chętnych ciekawe zajęcia w dni wolne od nauki

 

Tworzymy rodzinną atmosferę

 • dajemy rodzicom możliwość proponowania różnych form doskonalących pracę szkoły i włączania się w jej działalność
 • organizujemy spotkania integracyjne: Piknik Rodzinny, Spotkania Rodzinne

 

 www.sto.org.pl

Uchwałą nr 1398/18 Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie nasz organ prowadzący czyli Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe zostało przyjęte w poczet członków wspierających STO.  STO czyli Społeczne Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Warszawie jest organizacją prowadzącą szkoły społeczne w całej Polsce. Obecnie STO prowadzi ponad 150 szkół w całej Polsce.

 

Poprzez przystąpieniu do Towarzystwa nasza szkoła nabywa pewne obowiązki i prawa. W praktyce oznacza to dla naszej szkoły, że nauczyciele, dyrekcja, rodzice będą mogli brać udział w szkoleniach organizowanych przez STO w Warszawie (zanim zostaliśmy członkiem skorzystaliśmy już z tego prawa i pani dyrektor brała udział w szkoleniach poświęconych rozliczaniu dotacji oraz zmian w prawie oświatowym). Nasi uczniowie będą mogli brać udział w programach i projektach organizowanych przez STO, a szkoła będzie mogła się starać o dofinansowania do imprez organizowanych o zasięgu ponadlokalnym. Bardzo ważną korzyścią będzie wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami.

 

 

Podanie o przyjęcie do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1

 

Informacja Wychowawcy Przedszkola (dotyczy klas 0 i 1)

 

W naszej szkole obowiązuje Regulamin Stroju Ucznia. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.