Uroczysta Msza Święta za Sybiraków

Data:

10 lutego 1940r. na polecenie rządu ZSRR, dokonano pierwszego, masowego wywiezienia rodzin polskich na Syberię (ok. 220 tys. osób, głównie kobiety i dzieci). Była to realizacja programu eksterminacji narodu polskiego.