Dzień Babci i Dziadzia w kl. 0

Data:

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. 23 stycznia w grupie zerowej odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Jest to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. W dowód wdzięczności za miłość, dobre serce, uśmiech, dzieci przygotowały część artystyczną. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Następnie „zerówkowicze” obdarowali swoich najbliższych pięknymi prezentami. 
Sto lat Babciom i Dziadziom – kl. 2

Data:

22 stycznia odbyło się uroczyste święto z okazji Dnia Babci i Dziadzia. Drugoklasiści przygotowali inscenizację w języku angielskim „Are you Santa?” oraz wiele wierszyków, piosenek i tańców, by zaprezentować je kochanym Gościom. Własnoręcznie przygotowali serduszkowe kwiaty, kolorowe okulary i motylki. Nie zabrakło oczywiście laurek, wspaniałych życzeń i słodkości. To było ciepłe spotkanie w gronie najukochańszych Gości!
Jeszcze raz życzymy STO  LAT  !!!


Zajęcia w bibliotece – kl. 1

Data:

Uczniowie kl. 1 uczestniczyli w zajęciach plastycznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dzieci wykonywały upominki z okazji zbliżającego się święta babci i dziadka. Każdy z pełnym zaangażowaniem własnoręcznie przygotował kolorowego motylka, który rozweseli zimowe dni. Po ciekawych zajęciach, pani bibliotekarka zapoznała uczniów z zasadami wypożyczania książek, pokazała bogaty księgozbiór oraz zachęciła do korzystania z czytelni. Lekcja w bibliotece bardzo się wszystkim podobała.