Data:

 

Zarząd Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ogłasza konkurs na dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli.

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, do 21 czerwca do godz. 15:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22 czerwca 2018 r.

 

 

Regulamin konkursu na dyrektora SSP Harmonogram konkursu

Data:

19 – 21 czerwca: Dni wolne od zajęć dydaktycznych 


„Wstęp do robotyki”

Data:

Klasa 2 uczestniczyła w zajęciach w Campusie Lego pt. „Wstęp do robotyki”. Dwuosobowe zespoły najpierw planowały pracę, następnie budowały różnego rodzaju roboty. Dzieci na koniec uruchamiały wykonane roboty za pomocą tableta. Zajęcia były bardzo ciekawe a dzieci skupione na pracy. 


Dzień Mamy i Taty w kl. 2

Data:

Klasa 2 zorganizowała Dzień Mamy i Taty. Przygotowania do tego święta trwały prawie dwa tygodnie. Rodzice przybyli bardzo licznie. Podczas uroczystości uczniowie przedstawili inscenizację w języku angielskim, następnie recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli dla swoich rodziców. Dzieci przygotowały prezenty – wykonane przez siebie portrety i dyplomy. Występy zostały nagrodzone ogromnymi brawami. Dla dzieci rodzice przygotowali słodki poczęstunek. To spotkanie zapisze się na długo w pamięci zarówno dzieci jak i rodziców.