Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2018 / 2019

 

Przewodnicząca – Natalia Szczupak (kl. III gimnazjum)
Zastępca – Jakub Żybura (kl. III gimnazjum)
Sekretarz – Amelia Strugalska (kl. 7)
Skarbnik Jakub Walczak (kl. 5)
Członkowie Zarządu  Gabriela Gołojuch (kl. 8) i Aleks Stolarz (kl. 5)