Czesne i zniżki w opłatach czesnego

Wpisowe: 450,00 zł (jednorazowe, bezzwrotne)
Przy zapisie do szkoły drugiego i kolejnego dziecka kwota wpisowego wynosi 225,00 zł
Czesne: 400,00 zł (płatne przez 12 miesięcy w roku)

 

Zniżki w opłatach czesnego:
– w przypadku, kiedy do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 uczęszcza dwoje rodzeństwa zniżka wynosi po 50 PLN na dziecko
– w przypadku, kiedy do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 uczęszcza troje rodzeństwa zniżka wynosi po 80 PLN na dziecko