Data:

Najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt
Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wielu miłych chwil w nadchodzącym roku składają

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Społecznej Szkoły Podstawowej.