Data:

19 – 21 czerwca: Dni wolne od zajęć dydaktycznych