Data:

 

Zarząd Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ogłasza konkurs na dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli.

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, do 21 czerwca do godz. 15:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22 czerwca 2018 r.

 

 

Regulamin konkursu na dyrektora SSP Harmonogram konkursu