Data:

 

14 października (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Szkoła zapewnia w tym dniu opiekę w świetlicy.