Data:

 

 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 187126,00 zł na realizację projektu pt. „Pokonywanie granic”. Wniosek otrzymał 93 punkty na 105 punktów możliwych. 

 

W ramach projektu 30 uczniów naszej szkoły oraz 8 nauczycieli odwiedzi szkołę w Hiszpanii. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze szkołą dwujęzyczną. Uczniowie poprzez udział w projekcie wymienią między sobą informacje na temat swoich rodzinnych krajów, zwiększą kompetencje nauki języków obcych, nabędą nowe umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego i przyszłego zatrudnienia. 

Lista rankingowa