Data:

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy radosną wiadomość o zatwierdzeniu projektu programu Erasmus + Akcja KA1 Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej „Szkoła szyta na miarę” na kwotę 30591,00 euro. Projekt został złożony 11 lutego. Na wyniki oczekiwaliśmy od maja – w związku z epidemią rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce dopiero końcem czerwca.

 

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i kadry szkolnej poprzez udział w kursach zagranicznych. Projekt w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu.
11 osób pracujących w naszej szkole  wyjedzie na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo metodyczne do krajów Unii Europejskiej – Malta oraz Austria.

 

Udział kadry szkolnej w szkoleniach jest etapem przygotowującym naszą szkołę do utworzenia klas dwujęzycznych.

 

Wyniki Erasmus +