Data:

 

Grupa 11 nauczycieli w dniach 4 – 17 lipca 2021 r. realizowała międzynarodowy projekt Erasmus+ nr 2020 -1 – PL01 – KA101 – 080984 „Szkoła szyta na miarę” finansowany ze środków UE.
W ramach programu nauczyciele doskonalili kompetencje językowe oraz wiedzę z zakresu zarządzania codziennie biorąc udział w zajęciach organizowanych przez szkołę Malta Lingua na Malcie. Uczestnicy projektu zostali przydzieleni do grup językowych w zależności od posiadanych umiejętności: Business English, General English i CLIL. Nauczycielka języka niemieckiego pogłębiła wiedzę metodyczną i językową biorąc udział w kursie w szkole Actilingua Academy w Wiedniu.