Data:

Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową, było organizatorem wydarzenia, którego celem było przestrzeganie młodzieży przed używaniem środków psychoaktywnych i wskazywanie przyczyn uzależnień.

13 grudnia w auli KUL im. Solidarności odbył koncert profilaktyczny „Ku wolności” grupy Wyrwani z Niewoli. Członkowie grupy to ludzie, którzy jako kilkunastoletni chłopcy przeżyli traumę uzależnienia i beznadziejności życia. Wyrwani cudem z tej dramatycznej sytuacji są dziś terapeutami uzależnień, organizują spotkania z młodzieżą szkolną, więźniami, uzależnionymi, opowiadając o swoim życiu i proponując pomoc. Ich wypowiedzi są przeplatane utworami hip-hopowymi, których słowa zawierają przesłanie dotyczące niepowtarzalnej wartości, jakie ma życie każdego człowieka. Myślą przewodnią wystąpień członków grupy była konieczność budowania poczucia własnej wartości, której brak jest najczęstszą przyczyną sięgania po środki odurzające.

 

Ogromną rolę odgrywa tu rodzina, ale także szkoła. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy uczniowie szkół średnich oraz klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. Niestety ze względu na pandemię odpowiedziały tylko dwie szkoły średnie i trzy podstawowe, chociaż warunki koncertu były dostosowane do wymagań sanitarnych. Poruszające słowa wypowiadane przez członków grupy spotkały się z żywym odbiorem sporej części uczestników koncertu, o czym świadczą ich wypowiedzi na zakończenie spotkania. Dominowały podziękowania dla prowadzących za szczerość, z jaką opowiadali o swoim życiu i nadzieję, którą przekazali wszystkim młodym przeżywającym jakieś problemy. Niektórzy mówili o tym, że myślą o sobie bardzo źle, że ukrywają przed innymi swoje kłopoty, ale teraz wiedzą, jakie to ważne, żeby je głośno wypowiadać i szukać pomocy. Przeprowadzona przez organizatorów wydarzenia ankieta wykazała, że 30% uczestników miała bezpośredni kontakt z narkotykami. Problem ten jest naprawdę poważny, wielu młodych ludzi jest bardzo zamkniętych w sobie, ze strachu przed odrzuceniem podejmuje zachowania ryzykowne, cechuje ich mała odporność na stres. Obecna sytuacja pandemiczna, niepewność przyszłości, konieczność częstego przebywania w izolacji i zdalne nauczanie, a przede wszystkim presja na osiąganie sukcesu płynąca z mediów – te wszystkie znaki obecnych czasów narażają młode pokolenie na ogromne problemy emocjonalne i sięganie po środki odurzające, co wydaje się dla nich nawet większym zagrożeniem niż koronawirus. Bardzo dobrze, że Gmina Stalowa Wola przekazuje środki na organizowanie spotkań profilaktycznych, dzięki czemu wspominany tu koncert mógł się odbyć. Oby tego typu wydarzeń mogło być więcej!

 

Barbara Burak