Data:
Pani Dyrektor szkoły Agnieszka Iwan brała udział w konferencji „Szkoła dla innowatora” w dniu 30 sierpnia. Konferencja miała miejsce w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Organizatorami konferencji byli Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Konferencja była zwieńczeniem programu przeprowadzanego w 20 szkołach publicznych.

Podczas spotkań i paneli dyskusyjnych z zaproszonymi gośćmi można było dowiedzieć się:

– jak wykorzystać sukces Szkoły dla innowatora w polskim systemie edukacji
– jak może zmienić się poziom kompetencji proinnowacyjnych u uczniów
– jak skutecznie kształcić i rozwijać te kompetencje u uczniów i uczennic w swojej szkole
– dlaczego współpraca nauczycieli i przywództwo edukacyjne są kluczami do sukcesu dla szkolnej zmian
– jakie dobre praktyki narzędzia i zmiany udało wypracować się w szkołach dla innowatora.

 

Udział w konferencji był potwierdzeniem, że nasza praca w naszej szkole idzie w dobrym kierunku między innymi: ocenianie kształtujące, praca projektowa, ale też był źródłem nowych pomysłów i planów, a także okazją do wymiany doświadczeń z innymi dyrektorami.