Data:

21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie klasy siódmej zaangażowali się w organizację Poczty Życzliwości. Każdy uczeń mógł wrzucić do skrzynki pocztowej kartkę z miłymi słowami dla kolegi czy koleżanki. Przeprowadzono również głosowanie na Króla i Królową Życzliwości w każdej z klas. Podczas apelu, Ci najbardziej życzliwi uczniowie, zostali wyróżnieni przez Panią dyrektor dyplomami oraz pamiątkowym zdjęciem. Wszyscy uczniowie otrzymali przypinki do plecaków z życzliwymi słowami, które mają im towarzyszyć na co dzień, nie tylko od święta. 🙂 

 

Beata Wydra