Data:

Na zbliżające się święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości oraz w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Niech rok 2023 będzie rokiem nadziei i spełnionych marzeń.
Niech Boża Dziecina wszystkim obficie błogosławi.

 

Życzą Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy
Społecznej Szkoły Podstawowej