Data:

Zakończył się szkolny konkurs „Moja szkoła w Minecraft”. Udział w nim wzięło 9 osób. Konkurs polegał na tym, aby w znanej grze Minecraft zaprojektować i zbudować naszą szkołę z zewnątrz. Pomysłodawcą konkursu był uczeń klasy 3 Jan Źrebiec, który wraz z kolegami Maksymilianem Borkowskim i Filipem Kędzierskim organizowali przebieg konkursu. Komisja konkursowa w składzie: p. Sylwia Szczupaj, p. Jolanta Topólska, p. Ewelina Mierzwa oraz p. Mateusz Skórczyński oraz uczniowie: Artur Topólski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz współorganizatorzy: Maksymilian Borkowski, Filip Kędzierski wyłonili zwycięzców:

 

Kategoria klas 1 – 5:

miejsce 1: Jan Źrebiec
miejsce 2: Wojciech Koptyra i Aleksandra Koptyra
m
iejsce 2: Maciej Kowalski
Nagrody za udział otrzymali: Franciszek Wójcik i Jakub Miętek.

 

Kategoria klas 6-8:

miejsce 1: Milena Ślipko
m
iejsce 2: Kacper Ekiert
miejsce 3: Uliana Biriukova

 

Wszystkim biorącym udział gratulujemy chęci podjęcia wyzwania, zaangażowania i przedstawienia w ciekawej formie budynku naszej szkoły.