Data:

Uczniowie klasy 2b realizowali projekt pt. „Zdrowie na talerzu”. Głównym celem projektu, było poszerzenie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania, wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie po zapoznaniu się w teorii z zasadami zdrowego odżywiania, przeszli do części praktycznej. W zespołach zadaniowych  stworzyli piramidy żywienia i aktywności fizycznej, następnie opracowali materiały w celu omówienia swoich prac. Kolejnym etapem było wykonanie zdrowej potrawy. W wyniku tych prac powstały: koktajl, kanapki oraz pizza owocowa i warzywna. Uczniowie podzielili się swoją wiedzą z dziećmi z zerówki oraz własnoręcznie przygotowanymi potrawami.   

 

Agnieszka Seman-Kruk