Data:

INFORMACJA

 

Zgodnie z uchwałą nr ZZ 1/06/2023 Zarządu Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego z dnia 21 czerwca 2023 r. wysokość miesięcznego czesnego za naukę każdego ucznia w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli wynosi 760,00 zł.

 

 

Stawka opłat czesnego obowiązuje od 1 września 2023 r. 

 

Z dniem 31 sierpnia 2023 r. traci moc ulga „Przyprowadź znajomego”.
Pozostałe obowiązujące ulgi lub zniżki w opłatach miesięcznego czesnego pozostają w mocy.