Data:

„Gramy Zmysłami” to ogólnopolski projekt edukacyjny, który realizujemy od października tego roku szkolnego. Jego głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Od października 2023 r. do maja 2024 r. będziemy realizować po jednym zadaniu przypadającym na dany miesiąc. Za nami pierwsze z nich – sensoryczny tor przeszkód, dzięki któremu dzieci doznały min. stymulacji dotykowych, ćwiczyły koordynację ruchową i równowagę oraz koncentrację uwagi.

Iwona Grzybowska