Data:

W tym roku nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”.
Pomocą została objęta 5 – osobowa rodzina w składzie: pani Maria (35 lat) oraz jej dzieci: Wiktoria (16 lat), Janek (14 lat), Ania (13 lat) i Filipek (1 rok).

Szczegółowy wykaz potrzeb rodziny znajduje się w załączniku.
Serdecznie zachęcamy do wsparcia akcji.
Szkolnymi koordynatorami akcji są pani Agnieszka Iwan, pani Beata Łacek
i pan Mariusz Źrebiec.

Szlachetna paczka - wykaz potrzeb