Akcja „Bieszczadzkie anioły”

Data:
W dniu 15 listopada przedstawiciel fundacji charytatywnej „Bieszczadzkie Anioły” odebrał z naszej szkoły paczki z darami dla potrzebujących zebranymi przez naszych uczniów przy wydatnej pomocy ich rodziców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę szlachetną akcję.
Tak trzymać!

Jasia Juśkiewicz