Alex Takmadżan stypendystą Fundacji Leonardo!

Data:

 

Serdecznie gratulujemy Olkowi Takmadżanowi, uczniowi klasy 6b, który uzyskał stypendium Fundacji Leonardo za swoje osiągnięcia w nauce!
Olek jest wybitnie uzdolnionym uczniem o wielu zainteresowaniach i pasjach. Do najważniejszych należy historia i matematyka. Z tych przedmiotów realizuje rozszerzony zakres materiału i osiąga laury w konkursach. Wśród nich szczególnie należy wspomnieć o konkursie organizowanym przez kuratora oświaty „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”, którego został laureatem. Osiągnął także bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Kangurze Matematycznym. Wiedzę zdobywa przede wszystkim dzięki swojej wrodzonej ciekawości świata, dociekliwości i systematyczności.
Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz usłyszymy o jego sukcesach!