„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” w klasie 2

Data:

Innowację pedagogiczną ”CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” w klasie 2 realizowano w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej i edukacji zdalnej od września 2019 r. do czerwca 2020 r. Autorką projektu upowszechniającego czytelnictwo wśród uczniów klas 1-3 jest Honorata Szanecka. Jego celem było zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

 

Zrealizowano zajęcia z trzech modułów:

 

I moduł- „Fikuśne lekturki spod chmurki”

Pierwsza przeczytana lektura to „Niesamowite przygody 10 skarpetek-czterech prawych i 4 lewych” Justyny Bednarek. W wydrukowanym i złożonym w całość lekturniku uczniowie wykonali wszystkie zadania. Zaprojektowali i wykonali zakładki do książek dotyczące omawianej lektury. W klasie został zorganizowany kącik czytelniczy i umieszczony w nim plakat projektu. Na zajęciach pojawił się pan pedagog, który przyjął zaproszenie od dzieci do czytania lektury. Uczniowie wykonali również plakat zachęcający do przeczytania książki.

 

II moduł- „Zwierzęce lekturki spod chmurki”

Drugą wybraną lekturą była książka Toma Justyniarskiego „Psie troski”, gdzie wspólnie poznawaliśmy przygody Adasia i jego psa Betty. Dzieci przygotowały plakat zachęcający do przeczytania tej lektury. Pracowały również z „Lekturnikami” oraz wykonały legowisko dla swojego zwierzaka, w którym umieściły ulubioną maskotkę. Uczniowie razem z klasą 1 i 3, wzięli aktywny udział w akcji zbierania darów dla pobliskiego schroniska ”Psia przystań”.

 

III moduł „Polskie lekturki spod chmurki”

Moduł ten oprócz ostatniego zadania realizowany był zdalnie. Uczniowie bardzo poważnie i odpowiedzialnie podeszli do pracy tym bardziej, że cały czas doskonalą umiejętność czytania i recytacji . W ostatnim module poznaliśmy twórczość i życiorys Juliana Tuwima. Wykonały plakaty na jego temat oraz ilustracje do wierszy. Przysyłały filmiki z recytacją wybranych wierszy
z uwzględnieniem scenografii, rekwizytów i odpowiednich strojów. Wykonali też zadania w lekturniku, a ostatnie zadanie-sylwety bohaterów wierszy powstały w szkole.

 

Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieszczał na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu zadań i kilku zdjęć oraz otrzymywał od autora projektu potwierdzenie realizacji tego modułu.

 

Innowacyjność zajęć przyczyniła się do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Wpłynęła również na umiejętność współpracy
w grupie. Projekt „Czytam z klasa lekturki spod chmurki” był dla dzieci interesujący. Na jego zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa. 

 

Joanna Jarocka-Ślipko