Dokumenty szkolne

Procedura bezpieczeństwa w SSP nr 1 w czasie epidemii COVID-19 Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania-nauczanie-zdalne-2019/2020.pdf Nauka zdalna-program działania - 2019/2020.pdf Program wychowawczo-profilaktyczny21-22.pdf Informacja wychowawcy przedszkola.pdf Procedury-reagowania-nauczycieli-i-pracowników-szkoły-w-przypadku-występienia-wewnętrznych-i-zewnętrznych-zagrożeń.pdf Podanie o przyjęcie do SSP 1 Regulamin stroju ucznia