Dzikie zwierzęta – metoda projektu w kl. 2

Data:

Zabawa, praca i wspólna nauka, tak pracowali uczniowie w klasie drugiej przy projekcie Dzikie zwierzęta. W zespołach przygotowywali plakaty, książki oraz prezentacje multimedialne. Wiele dowiedzieli się o zwierzętach, ale i o sobie. Wspólna praca została zaprezentowana młodszym kolegom z oddziału „Zero”. To było ciekawe doświadczenie, uczniowie poprosili o tę formę pracy w przyszłym roku szkolnym.

 

Ewa Żebrowska