Erasmus+

W szkole realizowany jest program Erasmus + Akcja KA1 Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej. Tytuł projektu to „Szkoła szyta na miarę”.

 

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i kadry szkolnej poprzez udział w kursach zagranicznych. Projekt w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu. 11 osób pracujących w naszej szkole wyjedzie na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo -metodyczne do krajów Unii Europejskiej – Malta oraz Austria.

 

Kwota projektu: 30591,00 euro.

 

Udział kadry szkolnej w szkoleniach jest etapem przygotowującym naszą szkołę do tworzenia klas dwujęzycznych.

 

Relacja z mobilności na padlecie