Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

Data:

Harmonogram konkursów dla uczniów szkół podstawowych:  szkoła-podstawowa.doc

Harmonogram konkursów dla uczniów gimnazjów:  gimnazjum.doc