„Połączenie się to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”

Henry Ford

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

Agnieszka Iwan – Dyrektor szkoły

Marek Adamczyk – nauczyciel j. polskiego
Dorota Bednarczyk – nauczycielka matematyki i chemii
Katarzyna Budziło – nauczycielka wychowania fizycznego
Barbara Burak – nauczycielka j. polskiego 
Edyta Cetnarska – nauczycielka matematyki i chemii
Agata Czupkowska – nauczycielka fizyki
Agnieszka Dul – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Krystyna Fereniarz – nauczycielka wspomagająca w świetlicy
Katarzyna Frąckiewicz – nauczycielka współorganizująca proces kształcenia
Katarzyna Fusiarz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Beata Główka – nauczycielka tańców
Aleksandra Grzela – nauczycielka współorganizująca proces kształcenia
Iwona Grzybowska – nauczycielka współorganizująca proces kształcenia
Joanna Jarocka-Ślipko – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Beata Łacek – nauczycielka przyrody i biologii
Anna Łaska – psycholog szkolny
Tadeusz Maślach – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Ewelina Mierzwa – nauczycielka muzyki, plastyki, techniki i informatyki
Marcin Miękina – nauczyciel świetlicy
Anna Olszowy – wychowawczyni świetlicy
Agnieszka Seman-Kruk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
Mateusz Skórczyński – nauczyciel geografii i informatyki
Marta Szado – nauczycielka j. polskiego
Sylwia Szczupaj – nauczycielka j. angielskiego
Anna Tokarska – nauczycielka j. angielskiego
Jolanta Topólska – nauczycielka historii i wos-u
Maria Wandas – nauczycielka współorganizująca proces kształcenia

Stanisław Wierzgacz – nauczyciel wychowania fizycznego 
Beata Wydra – nauczycielka j. niemieckiego
Iwona Zielińska – nauczycielka oddziału przedszkolnego
Ewa Ziober – nauczycielka religii 
Ewa Żebrowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Mariusz Źrebiec – pedagog szkolny

 

 

Pracownicy administracyjni:

 

Teresa Iskra – pani kucharka
Zofia Iskra – pani woźna
Agnieszka Małysa – pani księgowa

Ilona Szado – sekretarka szkoły
Marian Wydra – konserwator