Wyniki egzaminów

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2015

WYNIKI SPRAWDZIANU KWIECIEŃ 2015

WYNIKI BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH 2014