Obliczamy obwody figur w Campusie Lego

Data:

Klasa 3b uczestniczyła w zajęciach matematycznych w Campusie Lego. Tematem było rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczeń obwodów figur geometrycznych. Figury te trzeba było następnie zbudować z klocków. Lekcja podsumowała, utrwaliła i poszerzyła nasze wiadomości z geometrii. Jesteśmy gotowi do sprawdzianu!