Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Aktywna tablica” – postępowania poniżej 30 tys. euro

Data:

Dotyczy realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”.
Termin nadsyłania ofert do 17 listopada 2017 r.
Zadanie – treść w pliku Zapytanie ofertowe.

 

Załączniki:
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia – Tablica i projektor, głośniki, monitor dotykowy  opis_zamówienia_tablice_projektory_monitor_głośniki-zał.-1.doc
Zał. 2 Formularz ofertowy  formularz_ofertowy-zał.-2.doc
Zał. 3 Umowa na dostawę sprzętu TIK  umowa_na_dostawe_sprzetu-zał.-3.doc
Zał. 4 Protokół odbioru sprzętu  protokol_odbioru_sprzetu-zał.-4.doc
Zał. 5  zalacznik_gwarancja-zał.-5.doc
Zapytanie ofertowe  zapytanie_ofertowe.docx