OLIMPUS O JANIE PAWLE II

Data:
W dniu 04 kwietnia odbyła się w naszej szkole Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Olimpus o Janie Pawle II.

  W konkursie wzięło udział 5 uczniów ze szkoły podstawowej i 6 z gimnazjum.  Prace zostały przesłane do głównego organizatora konkursu w Warszawie, gdzie zostaną sprawdzone.
J.J.