PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Data:

17 października był ważnym dniem w naszej szkole, bowiem odbyło się wtedy pasowane na ucznia. Tym samym „pierwszaki” zostały przyjęte do szkolnej rodziny.

W uroczystości uczestniczyła Dyrekcja szkoły, rodzice oraz bliscy uczniów, jak również przedstawiciele starszych kolegów, którzy asystowali ze sztandarem szkoły. Pierwszoklasiści w pięknych galowych strojach otworzyli uroczystość dostojnym polonezem. Zaprezentowali krótki program artystyczny, wykazując tym samym, że są sumiennymi uczniami. W obecności wszystkich zgromadzonych, najmłodsi wychowankowie szkoły odważnie ślubowali na sztandar szkoły. Następnie nastąpiła cześć pasowania na ucznia, czego dokonała pani Dyrektor przez symboliczne dotknięcie każdego dziecka dużym ołówkiem. Na koniec nastąpiło wręczenie dyplomów. W końcu udano się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w nauce i uśmiechu na co dzień.

E.Ż.