Plan dyżurów informacyjnych nauczycieli i wywiadówek

Terminy dyżurów informacyjnych

pierwszy wtorek miesiąca
godzina 17.00
Uwaga !!!

 

08.09.2015

06.10.2015

03.11.2015

01.12.2015

12.01.2016

02.02.2016

01.03.2016

05.04.2016

10.05.2016

07.06.2016

Wywiadówki

08.09.2015

03.11.2015

02.02.2016

05.04.2016