„Po liściu do drzewa”- zajęcia w Parku 24

Data:

8 czerwca uczniowie klas pierwszych uczestniczyli  w grze terenowej
z elementami przyrody „Po liściu do drzewa”.

Podzieleni na grupy,
mieli wykonać różne zadania .Rozwiązań  do nich szukali na terenie parku. Lekcja bardzo się wszystkim podobała. Dostarczyła wiele wiedzy i radości.

J.J.Ś.,A.G.