Ponowny przetarg „Dostosowanie obiektu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli”

Data:

 

nazwa programu: Program inwestycyjny „Inwestycje w oświacie”
nazwa zadania: „Dostosowanie obiektu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli”
dofinansowanie: 500 000,00 zł

 

Dokumentacja projektowa

Przedmiary robót

Formularz ofertowy

Wzór umowy wykonania robót budowlanych

Załącznik 2 – Oświadczenie

Załącznik 4 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik 5 – Wykaz osób

SWZ