Projekt plastyczny „Zamki i rycerze” klasa 3

Uczniowie klasy 3 wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Zamki i  rycerze”. Najpierw zapoznali się z historią zamków czyli siedzib możnowładców,
rycerzy oraz placówek militarnych. Gromadzili informacje, oglądali zdjęcia, filmy i prezentację związaną z polskimi budowlami. Poznawali etapy powstawania i przeznaczenia zamków.
Poznali również postać Zawiszy Czarnego z Grabowa, drogę „stawania się
rycerzem” oraz rycerski kodeks honorowy.
Mieli okazję także do zapoznania się z frazeologizmami związanymi z tą
tematyką. Następnie przystąpili do budowy warownych zamków i murów obronnych z kartonów, rolek i innych surowców wtórnych. Oklejali, kolorowali i ozdabiali swoje fortece.

Na koniec zaprezentowali powstałe prace młodszym kolegom i koleżankom z klasy drugiej.

Opiekunem projektu była pani Ewa Żebrowska.