Projekt „Las” (klasa 2b)

Uczniowie klasy 2b przygotowali projekt pt. „Las”. W pierwszym etapie projektu obejrzeli prezentację multimedialną. Następnie wybrali się na wycieczkę do lasu, skąd czerpali energię do dalszej pracy. W kolejnym etapie, wykorzystując technikę tapowania stworzyli jesienny las.

Ostatnia fazą projektu, była praca w zespołach zadaniowych, podczas której uczniowie przygotowali projekty plastyczne techniką collage. W swoich pracach zamieścili rośliny i zwierzęta występujące w poszczególnych warstwach lasu. Końcowym etapem projektu, było zaprezentowanie swoich prac uczniom klasy „0”.