Rekolekcje wielkopostne

Data:

W dniach 2 – 4 marca odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. Prowadzili je bracia kapucyni z krakowskiej prowincji zakonu: br. Konrad Baran i br. Piotr Kowalski. Ich tematem był sakrament pokuty i pojednania (spowiedzi), stąd przyświecało im hasło będące cytatem z przypowieści Jezusa o Synu Marnotrawnym: „Synu wróć, Ojciec czeka!”. Bracia, przy pomocy różnych form przekazu: zabaw, zadań do wykonania, multimedialnych obrazów, fragmentów filmów, świadectw i spektakularnych pokazów (np. zanurzenie krzyża ze specjalną substancją w wodzie zabarwionej jodyną, która powodowała jej oczyszczenie), uzmysławiali słuchaczom istotę grzechu i znaczenie nawrócenia – to, że odpuszczenie grzechów jest tylko w Jezusie Chrystusie, dzięki jego ofierze na krzyżu.
Rekolekcje zakończyła droga krzyżowa, a po niej Msza święta, które miały miejsce w kościele Źródło Miłosierdzia.
Dziękujemy braciom rekolekcjonistom za ten cenny czas rekolekcyjnych refleksji. Niech owoce tych rekolekcji znajdą swój wyraz w naszym codziennym życiu.

 

Janina Juśkiewicz