Rekolekcje Wielkopostne 2016

Data:

W dniach 9-11 marca b.r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, które prowadzili bernardyńscy animatorzy duszpasterstwa młodzieżowego z Kalwarii Zebrzydowskiej: O. Alojzy Garbarz i br. dk. Tarsycjusz Bukowski.

Stronę muzyczną animowała p. Katarzyna Malk. Motywem przewodnim tych duchowych ćwiczeń był temat miłosierdzia – w związku z trwającym nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia. Przebiegały one pod hasłem: „Grzech – przebaczenie – Boże Miłosierdzie.”

Był to czas pogłębionej refleksji nad wiarą i duchowej odnowy. Nauki prowadzone były ciekawymi metodami dostosowanymi do możliwości konkretnych grup uczniów przy użyciu środków multimedialnych. Atmosfera spotkań była pełna przyjaźni i radości.

Z serca dziękujemy kalwaryjskiej ekipie za trud i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie tych rekolekcji.

POKÓJ I DOBRO!

J.J.