„Rok w przyrodzie”- Lekcja w Parku 24

Data:

10 VI „zerówkowicze” wybrali się na lekcję w terenie. Prowadząca podzieliła dzieci na cztery grupy.

Do wykonania były cztery zadania: pory roku, kalendarz, koło przyrody, w co się ubrać. Za poprawne wykonanie zadania dzieci otrzymywały literki do odrysowania w odpowiednim miejscu na karcie. Wszystkie grupy prawidłowo rozwiązały swoje zadania. Lekcja była utrwaleniem wiadomości, przyjemną formą spędzenia zajęć w terenie.