Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2022 / 2023

 

22 września wybraliśmy nowy Samorząd Uczniowski.

 

Przewodniczącym został Artur Topólski z klasy 8.
Zastępcą – Mateusz Żurecki z klasy 8.
Sekretarzem i Skarbnikiem – Milena Ślipko z klasy 7.

 

W samorządzie uczniowskim wkład swój mają również Alex Takmadżan z klasy 8, Mikołaj Surowaniec z klasy 8 oraz Aleksander Stój z klasy 5.