Społeczna Szkoła Podstawowa wśród czternastu najlepszych na Podkarpaciu

Data:

Wyjątkowo uroczyście zakończył się rok szkolny 2020/2021 w Społecznej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli. Wydarzenie to wiązało się z wizytą przedstawicielki Podkarpackiego Kuratora Oświaty, pani Barbary Obary, która przyjechała, aby wręczyć nagrodę absolwentowi szkoły, Adamowi Mazurowi, oraz placówce przyznać zaszczytny tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”. Otrzymało go zaledwie 14 szkół województwa podkarpackiego za systematyczną i efektywną pracę z uczniami, której wymiernym efektem są laury w bardzo wymagających, prestiżowych konkursach organizowanych przez kuratora oświaty. W bieżącym roku szkolnym trzech uczniów SSP uzyskało tytuł laureata tych konkursów. Adam Mazur, uczeń klasy 8, otrzymał tytuł laureata konkursu matematycznego oraz finalisty konkursu z fizyki. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Adam zajął drugie miejsce w województwie w konkursie matematycznym, co jest naprawdę wybitnym osiągnięciem. Z tego właśnie powodu przedstawicielka Podkarpackiego Kuratora Oświaty przywiozła także list gratulacyjny nauczycielce Adama, pani Edycie Cetnarskiej. Kolejnym uczniem, który może poszczycić się wielkimi osiągnięciami, jest Mikołaj Burak, uczeń klasy 7 – laureat dwóch konkursów KO: z historii oraz Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Jeszcze młodszy jest Alex Takmadżan, uczeń klasy 6, który zdobył tytuł laureata konkursu z historii. Osiągnięcia tych uczniów są dużą zasługą ich nauczycielki historii, pani Jolanty Topólskiej.

         Laury w tak poważnych konkursach są sumą pasji, pracowitości, ciekawości świata, odporności psychicznej, zdolności koncentracji uczniów. Wiele z tych zdolności i umiejętności jest wrodzonych, ale  muszą one być zauważone i rozwijane przez nauczycieli, a właśnie to zostało wśród nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej docenione w tym roku przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. O bardzo wysokim poziomie szkoły świadczą również tegoroczne wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty o wiele wyższe niż w powiecie, województwie i kraju.

Społeczna Szkoła Podstawowa

gmina

powiat

województwo

kraj

Język polski

73%

61%

61%

62%

60%

matematyka

78%

52%

51%

49%

47%

Język angielski

92%

68%

71%

65%

66%