Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Data:

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli odbył w dniu wczorajszym szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów klas 1 i 4. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia” współfinansowane przez Gminę Stalowa Wola.