Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Data:

W związku z udziałem Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa dnia 5 czerwca b.r. odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Pierwszym punktem dnia były spotkania klas 4 – 7 z Edukatorem, podczas których uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Następnie odbył się apel na którym przedstawione zostały podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz informacje o możliwości uzyskania pomocy, a także główne założenia projektu „Cyfrowobezpieczni.pl”. Edukator spotkał się także z dyrekcją i gronem pedagogicznym.

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl ma za zadanie rozwijać wiedzę i świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych urządzeń cyfrowych. Celem projektu jest profilaktyka i zachęcenie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci.

 

Fot. M. Switek