Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2022/2023

Data:

 

Informujemy, że Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w uzgodnieniu z Radą Rodziców zapewnia uczniom możliwość zawarcia grupowego ubezpieczenie NNW. Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczeni są w firmie: 

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa
numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku 

 

Składka na ubezpieczenie uczniów NNW w kwocie 50,00 zł zbierana jest w terminie do środy (5 października) u wychowawców klas.

 

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia:

Druk zgłoszenia Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS Lista osób przystępujących do ubezpieczenia

(lista osób opłacających składkę ubezpieczeniową – do uzupełnienia na najbliższej wywiadówce: imię i nazwisko ucznia / podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest dobrowolne. Rodzice mają możliwość ubezpieczenia swoich dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego ubezpieczyciela.