Walne Zebranie Członków SSTO

Data:

Zarząd SSTO zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 2 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 na platformie Microsoft Teams  z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór nowych członków Zarządu SSTO.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu SSTO za rok 2019.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Wszyscy członkowie otrzymają link do logowania na platformę w dniu 29 maja 2020 r. na adres mailowy podany w e-dzienniku.

 

Poniżej instrukcja jak dołączyć do spotkania Microsoft Teams.

Microsoft Teams – instrukcja