Walne Zebranie Członków SSTO

Data:

 

Zarząd SSTO zwołuje Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 5 czerwca 2018 r. o godzinie 18.00 w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SSTO za rok obrotowy 2017.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  – przeznaczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.